Tilbage til projektoversigten

TRIVSELS-SKÆRM PÅ ÆLDREPLEJECENTRE

Pilotforsøg med implementering af tablet-pc’er i plejeboliger er for nylig afsluttet. Tilbagemeldingerne er meget positive, dette fra såvel beboere som plejepersonale.

Udviklingstender viser, at antallet af ældre er stigende i fremtiden. Derfor skal boliger til ældre og plejekrævende borgere gennemtænkes og fremtidssikres. I den forbindelse er den såkaldte Trivsels-Skærm udviklet. Dette er en tablet-pc, som ældre bl.a. kan anvende som kalender og til informationssøgning, underholdning, kontakt til familie og venner, styring af lys og varme samt forskellige aktiviteter. Alle Trivsels-skærmens funktioner er udviklet ud fra beboeres og plejepersonalets egne idéer.

Bedre livskvalitet, mere selvhjulpne borgere og større ressourceoptimering

Formålet med projektet er at give beboerne en bedre livskvalitet, vedligeholde deres færdigheder samt gøre dem mere selvhjulpne i hverdagen. Desuden er projektet arbejdskraftbesparende og effektiviserer samtidig dokumentationen af arbejdsopgaverne. Således betyder en fremtidig implementering af disse skærme, at ressourcer, både for de ældre og for personalet, kan optimeres.

Forstanderen på Søndersøhave ser positivt på teknologien, der kan give de ældre bedre mulighed for at klare dagligdagen og dermed frigøre tid hos medarbejderne. "Hverdagen bliver knap så stressende. Jeg er bestemt positiv over for, at det skal være spækket med den slags teknologi", siger Anita Helles Hansen.

Testet af beboerne

De to plejehjem i Aalborg og Gentofte har som et forsøg stillet tablet-pc'er til rådighed for fire beboere i et halvt år. Ved brug af den udleverede prototype har de ældre bl.a. kunnet bestille mad og styre varmen og lyset i deres bolig samt kommunikere med personalet og deres pårørende.

Fra starten har de brugt kalenderen, madplanen og lys- og varmestyringen dagligt, mens det er gået lidt langsommere med at komme i gang med at bruge videoopkaldsfunktionen. Til gengæld har flere af de ældre hurtigt lært at gå ud af pilotforsøgets applikation med de fire funktioner, og anvende de muligheder der i øvrigt er på en tablet som f.eks. internetsøgning, spil m.v.

93-årige Tove Rønsholt er beboer på Søndersøhave i Gentofte og har været med til at teste trivselsskærmen. Hun mener ikke at teknologien er en forhindring, bare fordi man er ældre: "Nej, det er ikke svært. Det kan drille lidt engang i mellem, men så kommer det efterhånden".

Positiv tilbagemelding

Erfaringerne og responsen på Trivsels-Skærmene er meget positive. Overodnet set viser forsøget, at de involverede beboere og ansatte er meget begejstrede for skærmene, og mener, at det nærmest kun kan gå for langsomt med at få skærmene bredt ud til alle plejehjemsbeboere. Flere af beboerne har endda vist sig at kunne meget mere på skærmene end forventet, dette på trods af, at de stort set ingen erfaring havde med IT forud for implementeringen.

Der kan således, på baggrund af pilotforsøgets resultater, konkluderes at være muligheder i en fremtidig brug og implementering af Trivsels-Skærme i plejeboliger til ældre.

Projektets output

  1. Offentliggørelsesvideo om Trivsels-skærmen på YouTube
  2. Projektgennemgang inkl. bilag
  3. Opsummerende rapport
  4. Folder om Trivselsskærmens funktioner - Careplan

 

Kontaktperson

  • Navn: Rasmus Bech Frandsen
  • Tlf.: 98 77 89 64
  • Email: rbf@kubenman.dk
  • Organisation: Aalborg/Gentofte Kommuner
PROJEKTTEMA:
Trivsels-skærm – Styring af atmosfæredesign, kommunikation, aktiviteter og oplevelser
ANSØGNINGSÅR:
2010
ANSØGER:
Aalborg og Gentofte Kommune v. Kuben Management
KONTAKT:
Rasmus Bech Frandsen, Kuben Management,
Tlf. 2774 4476, e-mail rbf@kubenman.dk

Kirsten Skovrup. Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltning.
Tlf. 9931 5445. e-mail: skovrup@aalborg.dk

Stine Tarhan. Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme.
Tlf. 3998 8530 e-mail: act@Gentofte.dk

BOLIGAFDELING(ER):
Lindholm Plejehjem, Bendtsensvej 13, 9400 Nørresundby
Søndersøhave Plejeboliger, Søndersøvej 41, 2820 Gentofte
BOLIGTYPE:
Ældreboliger
ANTAL LEJEMÅL:
100
OPFØRELSESÅR:
1939
STØRRE RENOVERING:
2005
PROJEKTPARTNERE:
Aalborg Kommune, Gentofte Kommune, E-mergency, (The Interactive Syndicate), Kuben Management Aalborg og København samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Desuden Innovations netværk for videns-baseret oplevelsesøkonomi (InViO)/Teknologisk Institut ved Georg Julin og Jørgen Høgh deltaget i udviklingen af Pilotprojektet.
STØTTEBELØB FRA FORSØGSPULJEN:
948.100
SAMLET PROJEKTØKONOMI:
1.298.100
PROJEKTSTART OG -SLUT:
01. mar 2011 - 01. jan 2013